Wednesday, December 10, 2008

Sumber Sistem Islam (1)

Adapun sumber Islam yang disebutkan oleh Muhammad, rasulullah s.a.w., ialah:

1. Kitabullah. Maksudnya: Ayat-ayat al-Qur^an; dan
2. Sunnah Rasulullah. Maksudnya: Perkataan, perbuatan dan sikap atau reaksi rasulullah s.a.w.

Bagi sesetengah golongan yang bermazhab, seperti golongan muslim di Malaysia, ada sumber ke:

3. Ijma' Ulama^: Keputusan sebulat suara para ulama^; dan
4. Qiyas: Perbandingan kes terbaru dengan kes terdahulu.

Malah, bagi sesetengah golongan lain ada beberapa sumber sampingan, seperti:

5. 'Adat dan 'Urf; dan
.. beberapa kaedah lain.

No comments: