Thursday, January 1, 2009

Kategori Penguatkuasaan Sistem Islam (2)

Dari aspek objektif menyeluruh, kategori penguatkuasaan sistem Islam ditumpukan kepada:

1. Pembinaan Peribadi. Contoh: Ibadat-ibadat asas.
2. Pembentukan Masyarakat. Contoh: Berjama'ah.
3. Pengukuhan Negara. Contoh: Hudud.

Antara maksudnya:

1. Insan yang baik lagi bermutu akan terbina melalui ibadat-ibadat asas, seperti solat dan puasa.
2. Masyarakat manusia yang harmoni terbentuk melalui jama'ah dan perpaduan, seperti solat juma'at dan tolong-menolong.
3. Negara yang kukuh lagi aman terbina dari sistem hidup dan penyelesaian masalah yang ditangani oleh pemerintah atau kerajaan, seperti pelaksanaan hudud dan pengagihan khazanah negara.